Pooja Sponsorship

Show:
Sort By:
Yajur Upakarma( Avani Avittam)

Yajur Upakarma( Avani Avittam)

$31.00

- +
Samuhika Sri Varamahalakshmi Vratham

Samuhika Sri Varamahalakshmi Vratham

$51.00

- +
Car Pooja

Car Pooja 

$51.00

- +
Samuhik Kumkum Archana

Samuhik Kumkum Archana

$21.00

- +
Ratha Saptami Pooja

Ratha Saptami Pooja

$31.00

- +
Archana for Any Deity

Archana for any deity in the temple

$11.00

- +
Homam

Homam Sponsorship

$101.00

- +
Vasthram/Dhoti Sponsorship

Vasthram/Dhoti Sponsorship

$121.00

- +
Kanyadanam

$151.00

- +
Grand Sponsor

Grand Sponsor

$501.00

- +